Anbefalinger

Hoplavassdraget grunneierlag

 

ISFISKE

 

 

Det kan til tider være et meget godt isfiske på våre tre store vann. Vi har merket av de tradisjonelle gode røyeplassene på kartet. Men det kan være verdt å forsøke på nye plasser også. Vær oppmerksom på isforholdene, spesielt utenfor elver, bekker og ved utløp. Hoplavassdraget Grunneierlag påtar seg ikke ansvar for ferdsel på islagte vann.

 

 

 

SOMMERFISKE PÅ DE STORE VANNENE

 

 

Det beste er å fiske fra båt. Vi anbefaler markdrag og oterfiske. Båt kan leies hos flere grunneiere rundt vannene. Garnfiske er også mulig. Se fiskereglene.

 

 

 

HÅMMÅRSBUKTA FRILUFTSOMRÅDE

 

Her finner dere parkeringsplass, toalett, brygge, bord og benker, grill og badestrand. Men HUSK det er ikke campingplass!!!

 

 

 

ELVEFISKE

 

Vi anbefaler å prøve fiskelykken etter ørret i Fossingelva. En sti er opparbeidet fra utløpet av hoklingen og et hundretalls meter nedover elva. Likeledes finnes en tilrettelagt sti i nedre del av elva. For å komme dit må du gå på sør- og baksiden av skolen i Åsen sentrum. Elvene som renner ut i Movatnet kan også være verdt å prøve.