Styret

Hoplavassdraget grunneierlag


      Leder:                     Jon Egil Hammeren

       Nestleder:              Hallvar Busklein

       Kasserer:               Per Annar Myrskog

       Styredsmedlem:     Jon Hiberg

       Styredsmedlem:     Thomas Svendgårdkontakt info

Jon Egil Hammeren

Tlf 95991565

leder@hoplavassdraget.com