Leangen Utleie

Hoplavassdraget grunneierlag


Leangen Utleie

   

 

Leangen Vestre ligger i Åsenfjorden  med utsikt til sjøen. På gården drives det svineproduksjon, potet, matkålrot, korn og skogbruk.


Leangen Vestre ligger 3 km fra butikk, 30 km fra et større kjøpesenter og 10 km fra nærmeste vertshus..


AKTIVITETER

 

Ørret og røyefiske i Hoplavassdraget, sommer og vinterstid.

 

Båt og garnutleie i Hammervatnet.

 

Båt og fjordfiske.

 

Bærplukking - tyttebær og blåbær.

 

Jaktmuligheter.

   

Et kommunalt friområde / badeplass, 10 min gangvei fra gården.

 

 

Kontakt:


Bård Olav Leangen


Tlf: 74058514


Mob: 90513232