Leangen Utleie

Hoplavassdraget grunneierlag

 

 

 

 

 

Leangen Utleie

Leangen Vestre ligger i Åsenfjorden med utsikt til sjøen. På gården drives det svineproduksjon, potet, matkålrot, korn og skogbruk.

 

Leangen Vestre ligger 3 km fra butikk, 30 km fra et større kjøpesenter og 10 km fra nærmeste vertshus..

 

AKTIVITETER

Ørret og røyefiske i Hoplavassdraget, sommer og vinterstid.

Båt og garnutleie i Hammervatnet.

Båt og fjordfiske.

Bærplukking - tyttebær og blåbær.

Jaktmuligheter.

Et kommunalt friområde / badeplass, 10 min gangvei fra gården.

Kontakt:

 

Bård Olav Leangen

 

Tlf: 74058514

 

Mob: 90513232